2015 BMW M4 Coupe - Đáng để chờ đợi

2015 BMW M4 Coupe - Hình ảnh mới nhất

2015 BMW M4 Coupe - Đáng để chờ đợi
7104401

2015 BMW M4 Coupe - Hình ảnh mới nhất

2015 BMW M4 Coupe - Đáng để chờ đợi

Sự chờ đợi cuối cùng đã kết thúc và không phải là một thời điểm quá sớm.BMW ngừng sản xuất của chiếc coupe E92 M3 những gì có vẻ như lứa tuổi trước, và sau khi trêu chọc chúng ta một khái niệm M4 và một khóa học sụp đổ toàn diện được cung cấp qua một nồng nhiệt đi-cùng , bây giờ chúng tôi có thông số kỹ thuật cuối cùng của năm 2015 M4 coupe. (Không bao giờ nhớ rằng chúng tôi vẫn còn một số sáu tháng đi từ các mô hình đầu tiên đến trên đất Mỹ.)

 

 

 

Xem thêm

31 đang online
Xe Ô Tô Thế Giới