Xe tải Shacman

Xe tải Shacman 22 tấn 5 chân

Xe tải Shacman 5 chân 10x4 - Tổng tải 34 tấn. Tải trọng 22 tấn. Kích thước tông thể 11920 x 2500 x 3530 mm. Xem chi tiết Sp tại www.xeotothegioi.com

Xe tải Shacman 22 tấn 5 chân
71038610

Xe tải Shacman 5 chân 10x4 - Tổng tải 34 tấn. Tải trọng 22 tấn. Kích thước tông thể 11920 x 2500 x 3530 mm. Xem chi tiết Sp tại www.xeotothegioi.com

Xe tải Shacman 22 tấn 5 chân - (ID: XGT-1260)